Rättelse: Kommuniké från DevPort ABs (publ) årsstämma 2024

Pressmeddelande den 15 maj 2024, kl. 19:00 CET DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) har idag, onsdagen den 15 maj 2024, hållit årsstämma på Bolagets lokaler i Göteborg. Vid årsstämman fattades följande beslut. Rättelsen avser utdelning enligt nedan. Rättelsen är gjord 15 maj 2024 kl. 19.00.

Read more

Kommuniké från DevPort ABs (publ) årsstämma 2024

Pressmeddelande den 15 maj 2024, kl. 18:00 CET DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) har idag, onsdagen den 15 maj 2024, hållit årsstämma på Bolagets lokaler i Göteborg. Vid årsstämman fattades följande beslut.

Read more

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport för januari-mars 2024

Pressmeddelande den 15 maj 2024, kl. 14:00 CET DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) redovisar ett resultat på godkända nivåer sett till bolagets historia. Bolagets rörelseresultat blev 11,0 MSEK och omsättningen uppgick till 145,1 MSEK. Ännu ett stabilt kvartal bygger vidare på den grund som bolaget kunnat påvisa de senaste åren. Vår satsning på att…

Read more

DEVPORT AB (PUBL) BJUDER IN TILL DIGITAL INFORMATIONSTRÄFF I SAMBAND MED DELÅRSRAPPORT

Pressmeddelande den 14 maj 2024, kl. 15:00 CET DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) publicerar sin delårsrapport för januari – mars 2024 kl. 14:00 den 15 maj 2024. Måndagen den 20 maj kl. 14:30 bjuder DevPort in aktieägare och övriga intresserade till digital informationsträff för att presentera delårsrapporten.

Read more

DevPort AB (publ) redovisar års- och hållbarhetsredovisning för år 2023

Pressmeddelande den 17 april 2024, kl. 21:00 CET DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) offentliggör års- och hållbarhetsredovisning för 2023. Publikationen finns tillgänglig på Bolagets webbplats under https://www.devport.se/rapporter/ Den tryckta versionen kommer finnas tillgänglig från och med den 24 april och kan beställas från följande adress: DevPort AB, Theres Svenssons gata 10, 417 55 Göteborg…

Read more

DevPort AB (publ) kallar till årsstämma den 15 maj 2024

Pressmeddelande den 11 april 2024, kl. 08:00 CET Aktieägarna i DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”), org. nr 556752-3369, kallas till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024 kl. 16.00 på Bolagets huvudkontor, Theres Svenssons gata 10, 417 55 Göteborg.

Read more

DevPort AB (publ) expanderar via förvärv i Göteborg

Pressmeddelande den 29 februari 2024, kl. 16:30 CET DevPort fortsätter bredda sitt tjänsteutbud och stärker sin närvaro i Göteborg med omnejd genom att den 29 februari 2024 förvärva samtliga aktier i ZP Engineering AB, org. nr. 556738-1719. Förvärvet inkluderar bolagets samtliga anställda, och förvärvets inverkan på DevPorts omsättning och resultat under 2024 bedöms ej påverka…

Read more

DevPort AB (publ) redovisar bokslutskommuniké för år 2023

Pressmeddelande  •  6 februari, 2024 08:00 CET DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) avslutar år 2023 med en god likviditet och fortsatt bra lönsamhet. Rörelseresultatet blev strax under 46 MSEK vilket gav en rörelsemarginal på 8,3%. Bolaget visar på en fortsatt finansiell stabilitet i en något mer avvaktande marknad. DevPorts styrelse föreslår, till ordinarie bolagsstämma 15 maj, en…

Read more

DEVPORT AB (PUBL) BJUDER IN TILL DIGITAL INFORMATIONSTRÄFF I SAMBAND MED BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Pressmeddelande den 2 februari 2024, kl. 15:00 CET DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) publicerar sin bokslutskommuniké för 2023 kl. 08:00 den 6 februari 2024. Senare på dagen, d.v.s. tisdagen den 6 februari kl. 14:00 bjuder DevPort in aktieägare och övriga intresserade till digital informationsträff för att presentera bokslutskommunikén.

Read more

DevPort AB (publ) öppnar kontor i Jönköping

Pressmeddelande den 9 januari 2024, kl. 10:00 CET DevPort fortsätter bredda sitt tjänsteutbud och sin geografiska närvaro genom att starta ett nytt kontor i Jönköping. Kontoret kommer att ledas av Risto Kesti, ny Regionchef för Region Mitt. Risto bor till vardags i Jönköping och kommer in med lång erfarenhet av konsultverksamhet samt ett stort nätverk.…

Read more