Informationsmöte delårsrapport januari – mars 2024

Informationsmötet börjar idag kl. 14.30. Länk för att ansluta till Teams-mötet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTVkNWU4N2MtNGEyZS00MzIyLWE1NzMtNWY5OWJlMjgyYmM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232295b0a-6b37-4f5a-a65e-bd7a597dc3bc%22%2c%22Oid%22%3a%22368ea7b2-e5dc-4122-81f1-83613039ef7e%22%7d

Kommuniké från DevPort ABs (publ) årsstämma 2024

Läs pressmeddelandet här: https://news.cision.com/se/devport/r/rattelse–kommunike-fran-devport-abs–publ–arsstamma-2024,c3982385

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport för januari – mars 2024

Läs pressmeddelandet här: https://news.cision.com/se/devport/r/devport-ab–publ–redovisar-delarsrapport-for-januari-mars-2024,c3981998

DevPort AB (publ) bjuder in till digital informationsträff i samband med delårsrapport

DevPort AB (publ) publicerarsin delårsrapport för januari – mars 2024 kl. 14:00 den 15 maj 2024. Måndagen den 20 maj kl. 14:30 bjuder DevPort in aktieägare och övriga intresserade till digital informationsträff för att presentera delårsrapporten. LÄS PRESSMEDDELANDET HÄR: https://news.cision.com/se/devport/r/devport-ab–publ–bjuder-in-till-digital-informationstraff-i-samband-med-delarsrapport,c3979081

DevPort AB (publ) redovisar års- och hållbarhetsredovisning för år 2023

Läs årsredovisningen och hållbarhetsrapporten här: https://www.devport.se/rapporter/

DevPort AB (publ) bjuder in till årsstämma den 15 maj 2024

DevPort AB (publ) bjuder in till årsstämma den 15 maj 2024 Läs mer här: https://www.devport.se/bolagsstammor/

DevPort AB (publ) expanderar via förvärv i Göteborg

Pressmeddelande den 29 februari 2024, kl. 16:30 CET Läs pressmeddelandet här

Registrera er för informationsmöte bokslutskommuniké 2023

Registrera er här: https://events.teams.microsoft.com/event/7c24d426-c701-4c16-aebd-c175020a210c@32295b0a-6b37-4f5a-a65e-bd7a597dc3bc

DevPort AB (Publ) redovisar bokslutskommuniké för år 2023

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) avslutar år 2023 med en god likviditet och fortsatt bra lönsamhet. Rörelseresultatet blev strax under 46 MSEK vilket gav en rörelsemarginal på 8,3%. Bolaget visar på en fortsatt finansiell stabilitet i en något mer avvaktande marknad. DevPorts styrelse föreslår, till ordinarie bolagsstämma 15 maj, en total utdelning om 1,50 […]