DevPort AB publ – Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär Årsstämma

DevPorts årsredovisning 2023

DevPorts hållbarhetsrapport 2023

Protokoll från ordinarie bolagsstämma

DevPort AB publ – Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär Årsstämma

DevPorts årsredovisning 2022

DevPorts hållbarhetsrapport 2022

Protokoll från ordinarie bolagsstämma

DevPort AB publ – Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär Årsstämma

DevPorts årsredovisning 2021

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma

Protokoll från ordinarie bolagsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär Årsstämma

Poströstning – Årsstämma

DevPorts års- och hållbarhetsredovisning 2020

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma

Protokoll från ordinarie bolagsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär årsstämma

DevPorts års- och hållbarhetsredovisning 2019

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma

Protokoll från ordinarie bolagsstämma

Kallelse till extra bolagstämma

Förslag på dagordning till extra bolagstämma

Förslag till beslut om godkännande av förvärv av aktier i DevPort Winning Solution AB

Styrelsens redogörelse enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande i AMN 2019:25 om vissa närståendetransaktioner samt styrelsens förslag till beslut om godkännande av förvärv av utestående aktier i DevPort Winning Solution AB

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Protokoll från ordinarie bolagsstämma

DevPorts års- och hållbarhetsredovisning 2018

Kallelse till årsstämma 2019

Deltagareinformation

Valberedningens förslag – årsstämma

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen – årsstämma

Förslag till beslut om bemyndigande för nyemission av aktier – årsstämma

Styrelseyttrande enligt 18_4 ABL – årsstämma

Fullmaktsformulär årsstämma 2019